Vēl viens, visbiežāk tas ir sinonīmstermins - "aristokrātija". Tas ir priviliģēts sabiedrības slānis, kas nodod savas tiesības mantojumā. Kāda ir muižniecība un kāda ir aristokrātija, var ilustrēt šādi piemēri.

Sabiedrība vienmēr bijusi neviendabīga, it īpaši pēc tamkā valstis tika veidotas un sāka attīstīties. Sākumā primitīvā sabiedrība tika sadalīta vājā un spēcīgā. Spēcīgi aizstāvēja vājos no ienaidniekiem un dzīvniekiem, bet spiesti strādāt sev. Dabiska augstprātība un fiziskā izturība atbrīvoja viņus no smagā, bet ikdienas darba. Pakāpeniski spēcīgie izveidoja produktu pārpalikumu, un nauda tika izgudrots. Tajā pašā laikā sāka parādīties pirmās valstis.

Nauda

Ar naudas parādu sākās sabiedrībadalīties ar nabadzīgajiem un bagātajiem. No spēcīga, un, mērķis tam, bagāts bija tiesības - sabiedrības, kurā viņi dzīvoja vadību. Ar valsts atnākšanu valsts vadība kļuva par loģisku mērķi cilvēkiem, kuri centās pie varas. Nākamais posms - starp bagātajiem arī bija iedalījums tiem, kas jau sen bija varas (iedzimts, cēls), un tiem, kuri nesen bagāti, un tāpēc nevarēja būt pie varas.

Aristokrātija

Kurš tāds zina? Ievērojams, ja vienkāršā veidā viņi sauca sevi, jo visi tos zināja. No šī vārda arī šis sabiedrības slāņa nosaukums ir zināms. Tiesības uz varu un ar to saistītās citas privilēģijas tika mantotas, lai nošķirtu muižniecību no tikai bagātiem cilvēkiem.

Dažādos laikos dažādās valstīs jāzinatika saukti dažādi termini: "augstcīņnieks" (Krievija), "senors" (Itālija), "sir" (Anglija) uc Cilvēku piederība tieši norādīja uz tuvumu karaļa muižai, un tā bija visaugstākā varas forma. Tas ir tas, ko tā vēlas zināt. Kā redzams, šī termina vēsture sakņojas dziļā pagātnē.

Iepriekšējās revolūcijas Eiropas valstīs 18.-19. Gadsimtā un 1917. gada Oktobra revolūcija Krievijā pilnībā iznīcināja monarhisko sistēmu un likvidēja šo sabiedrības slāni kā cēlu.

Termins "zināt" mūsdienu sabiedrības vēsturētiek lietots kopā ar terminu "aristokrātija", lai uzsvērtu sabiedrības augsto stāvokli, kādu cilvēks ieņem attiecībā pret varas iestādēm. Mūsdienu šī termina analogs ir "elite".

Komentāri 0